Vattenkraftens Miljöfond

Verktyg och instruktioner för verksamhetsutövare

När din anläggning blivit antagen till Fonden behöver vi få in uppgifter och information från dig allt eftersom processen fortlöper. Här hittar du instruktioner och manualer, samt fondens beräkningsmodeller för produktionsbegränsningar.


Bubblan

Bubblan är namnet på Fondens systemstöd. I Bubblan hanteras alla anläggningar som antagits till Fonden. Här sker all kommunikation mellan dig som verksamhetsutövare och Fonden. Här lagrar och delar vi också dokumentation och arkivering av projektet från det att din ansökan inkommer tills att projektet avslutas då alla åtgärder är genomförda. För att få access till Bubblan måste din anläggning först ha blivit antagen till Fonden.

Manualer och instruktioner för Bubblan:


Vad krävs för att få ersättning från Fonden?

För att underlätta för dig som avser att ansöka om medel från Vattenkraftens Miljöfond har vi tagit fram ett dokument som beskriver:

  • Vad du behöver tänka på när du handlar upp leverantörer inför din prövning eller för genomförandet av miljöåtgärder (t.ex. jurister, konsulter, och entreprenad) och vilka krav du ska ställa på dem.
  • Vilka underlag som du behöver lämna in när du söker ersättning från Fonden.
  • Vilka kostnader som Fonden ersätter, samt exempel på kostnader som inte ersätts.

Dokumentet är ett komplement till de regler som framgår av Allmänna Villkor.

Klicka här för att ladda ner dokumentet.

Har du frågor eller funderingar kring dokumentets innehåll är du välkommen att kontakta din projektledare, eller mejla oss på info@vattenkraftensmiljofond.se


Modeller för beräkning och värdering av produktionsförluster

För att ladda ner modellerna, klicka på länkarna nedan. Notera att själva modellerna laddas ner som komprimerade .zip-filer vilka måste packas upp innan de kan användas.

Modellerna är byggda i Microsoft Excel och kräver därför att du har denna programvara installerad på din dator för att kunna använda modellerna. Första gången du öppnar de nedladdade filerna kan du behöva tillåta aktivering av makron för att modellerna ska fungera.

Vid frågor om någon av modellerna ber vi dig maila till info@vattenkraftensmiljofond.se.

 

BEPPE – beräkningsmodell för produktionsbegränsning

Beräkningsmodellen för produktionsförluster kallas för BEPPE och används för att beräkna produktionsförluster vid fortsatt drift av anläggningen. Det finns två olika varianter av Beppe beroende på om det finns flödesdata per timme eller dygn att tillgå. För kraftverk där timvärden finns tillgängliga ska modellen BEPPE_1 användas. Denna modellen är ännu inte färdigställd men kommer att lanseras inom kort. För kraftverk där timvärden inte finns nyttjas istället dygnsvärden och då ska modellen BEPPE_2 användas. Nedan återfinns ett informationsdokument som beskriver hur beräkningar i Beppe görs. Instruktioner för hur beräkningsmodellen ska fyllas i finns i själva beräkningsmodellen.


SNURRAN – värderingsmodell för produktionsbegränsning

Värderingsmodellen för produktionsförluster kallas för SNURRAN och är tillämplig på alla typer av vattenkraftverk. För Snurran finns det dels ett dokument som beskriver modellens antaganden och ingående paramterar, och dels en instruktionsmanual för hur Snurran ska fyllas i. Snurran uppdateras med nya elprisscenarion och elcertifikatpriser i början på varje kvartal. Den modell som tillhandahålls här på hemsidan är alltid den senaste versionen. För anläggningar som ska avvecklas helt kan Snurran användas direkt, utan att först beräkna produktionsförlusten i Beppe.

Kontakta oss

Kontakta oss om du vill ha mer information!

info@vattenkraftensmiljofond.se
Växel: 031-320 44 99

Anna Jivén, VD

anna.jiven@vattenkraftensmiljofond.se
Telefon: 070-244 20 02

Elisabeth Undén, Projektledare

elisabeth.unden@vattenkraftensmiljofond.se
Telefon: 072-515 38 57

Ola Ylikiiskilä, Projektledare

ola.ylikiiskila@vattenkraftensmiljofond.se
Telefon: 079-100 44 43

Johanna Jellinek, Projektledare

johanna.jellinek@vattenkraftensmiljofond.se
Telefon: 079-100 64 04

Joakim Thanke Wiberg, Projektledare

joakim.t.wiberg@vattenkraftensmiljofond.se
Telefon: 079-100 33 61

Stéphanie Nicolin, Projektledare

stephanie.nicolin@vattenkraftensmiljofond.se
Telefon: 072-718 22 68

Claes Hedenström, Projektledare retroaktiva fall och pilotprojekt

claes.hedenstrom@vattenkraftensmiljofond.se
Telefon: 070-695 29 58

Maja Tössberg, Verksamhetsutvecklare

maja.tossberg@vattenkraftensmiljofond.se
Telefon: 079-100 22 56

Vattenkraftens Miljöfond Sverige AB

Östra Hamngatan 30-34, 41109 Göteborg
Organisationsnummer: 559172-3407