close

Åman Nedre_efter utrivning

Åman Nedre, efter utrivning av vattenkraftverket