close

Förbered din anmälan

Anmälan till Fonden sker genom att du fyller i ett formulär på en webbsida. I formuläret efterfrågar vi ett antal uppgifter och dokument. Här förklarar vi lite mer vad det är för underlag vi behöver få in, så att du kan förbereda detta innan du fyller i anmälan.

1

I formuläret vill vi att du anger kontaktuppgifter till den som ska vara ansvarig för projektet gentemot Fonden, namn och organisationsnummer på bolaget som är verksamhetsutövare, och lite grundläggande uppgifter om din anläggning. Om det är flera bolag som är ägare till anläggningen behöver du även fylla i vilka de andra bolagen är.

OBS! Det bolag som anges som verksamhetsutövare måste vara samma bolag eller person som kommer att ansöka om tillstånd i mark- och miljödomstolen.

2

Du ska också ange vilken prövningsgrupp din anläggning tillhör, detta ska du ha fått information om från din Länsstyrelse. Du kan också se alla prövningsgrupper i bilaga 1 till beslut om den nationella planen.

3

För att din anmälan ska kunna granskas behöver du även ladda upp några dokument:

  • Registreringsbevis från Bolagsverket eller registreringsutdrag från Skatteverket för bolaget som är verksamhetsutövare. Detta behöver vi för att kunna säkerställa att den angivna kontaktpersonen har rätt att företräda bolaget. Registreringsbeviset eller registreringsutdraget ska inte vara äldre än 3 månader.
  • Om du inte är företagets firmatecknare behöver du ladda upp en fullmakt där behörig firmatecknare ger dig rätt att företräda bolaget gentemot Fonden. För att underlätta har vi tagit fram en fullmaktsmall som du gärna får använda.
  • Beslut från din länsstyrelse som visar att din anläggning är antagen till NAP. I dokumentet ska även prövningsgruppen som din anläggning tillhör framgå.

4

Slutligen behöver du även godkänna Vattenkraftens Miljöfonds personuppgiftspolicy och allmänna villkor. Du kan läsa dessa direkt från formuläret eller här på hemsidan.

Fick du svar på din fråga?