close
Fråga

Vad menas med ”ursprungligen inrättad för vattenkraft”?

Svar

Detta innebär att vattenverksamheten när den påbörjades ska ha varit avsedd att utgöra ett led i produktion av vattenkraftsel.

Detta innebär att syftet med anläggningen, då den byggdes eller utformades, ska ha varit att dämma upp för att samla vatten, så att det kan ledas till en anläggning som tar till vara på kraften i det strömmande vattnet för att producera el. Som exempel anges att om en dämning när den påbörjades inte var avsedd för elproduktion, så ska den pågående dämningen inte anses vara en vattenverksamhet för produktion av vattenkraftsel. Detta gäller även om dämningen vid någon tidpunkt efter dess tillkomst har haft – men inte längre har – en sådan funktion.

Exempel

En dämning byggdes för att använda vattenkraft till att driva en mjölkvarn. Kvarnen har sedan byggts om till ett vattenkraftverk för att producera vattenkraftsel. Detta innebär att anläggningen inte ursprungligen är inrättad för produktion av el. När en sådan anläggning anmäls till Fonden ska därför ”Ursprungligen inrättad för vattenkraft” anges som ”Nej” i anmälningsformuläret.

Visa hela rutan

Fick du svar på din fråga?