close
Fråga

Vad händer om jag inte anmäler min verksamhet till Fonden i tid?

Svar

Om du har tänkt att söka ersättning från Fonden så är det bra om du anmäler dig så snart som möjligt efter det att anmälan för din prövningsgrupp har öppnat, vilket sker 36 månader innan prövningstiden enligt den nationella planen.

Observera att när samverkan för prövningsgruppen som din verksamhet tillhör är avslutad är det inte längre möjligt att anmäla sin verksamhet och erhålla finansiering från Fonden.

Det kan vara många utredningar och förberedelser som behöver göras för att du ska kunna skriva en så bra ansökan till domstolen som möjligt, så därför är det bra att vara ute i god tid. För att Fonden ska ersätta kostnader för dessa utredningar och förberedelser så måste din verksamhet vara anmäld och antagen till Fonden, och kostnaderna måste vara budgeterade i en av Fonden godkänd processplan. Arbeten som påbörjas innan din verksamhet är antagen till Fonden och innan din processplan blivit godkänd kommer alltså inte att kunna ersättas. Därför rekommenderar vi att du skickar in din anmälan till Fonden så snart du kan efter att anmälan öppnat för din prövningsgrupp.

Fick du svar på din fråga?