close
Fråga

Vilka anläggningar ska anmälas som strömkraftverk?

Svar

Med strömkraftverk avses kraftverk som enligt dom/tillstånd enbart får drivas som ett strömkraftverk, alternativt kraftverk som inte har någon fysisk reglerförmåga. För att en anläggning ska klassas som ett strömkraftverk får eventuell kraftverksdamm eller tillhörande regleringsdamm inte nyttjas för att reglera till förmån för kraftproduktionen.

Fick du svar på din fråga?