close
Fråga

När kan jag skicka in min anmälan till Vattenkraftens Miljöfond?

Svar

Du kan anmäla din verksamhet 36 månader innan prövningstiden som anges för din prövningsgrupp i den nationella planen.

Prövningstiderna är antingen angivna till februari eller september, så om din prövningsgrupp exempelvis har prövningstid i februari innebär det att du kan anmäla dig från och med den 1 februari tre år innan.

Observera att du måste anmäla din verksamhet till Fonden innan samverkan för prövningsgruppen som din verksamhet tillhör har avslutats!

Fick du svar på din fråga?