close

Fullmakt för kontaktperson

Om du inte själv vill eller kan hantera processen gentemot Fonden kan du utse en person som gör det i ditt ställe. Det kan till exempel vara en konsult, en släkting eller någon som är anställd i ditt bolag.

Om den som ska vara kontaktperson gentemot Fonden inte är ägare av anläggningen (eller firmatecknare på bolaget som är ägare) behöver vi få in en fullmakt som intygar att kontaktpersonen i fråga har rätt att företräda ägaren.

Om ni är flera privatpersoner som gemensamt äger en anläggning behöver den som ska vara kontaktpersonen mot Fonden få in fullmakter från var och en av de andra ägarna. Detta gäller även om ni som äger anläggningen är släkt med varandra.

För att vi ska kunna godkänna fullmakten behöver den innehålla följande:

  • Namn och personnummer på fullmaktsgivaren (ägaren), samt ägarbolagets företagsnamn och organisationsnummer
  • Namn och personnummer på fullmaktshavaren (personen som ska företräda ägaren)
  • En beskrivning av vilka befogenheter som fullmaktshavaren ges, samt för vilken eller vilka anläggningar som fullmakten gäller
  • Fullmaktsgivarens namnteckning, samt ort och datum för undertecknande
  • Om firman måste tecknas av mer än en person (i förening) så krävs namn, personnummer och underskrift för samtliga personer som måste teckna firman i förening

Varje fullmakt kan gälla för upp till två fullmaktstagare, men notera att endast en av dem kan ha huvudkontakts-rättigheter i Bubblan åt gången.

Fullmakten laddas upp i anmälningsformuläret då du anmäler din anläggning till Fonden. Det går också bra att skicka fullmakten med vanlig post till Vattenkraftens Miljöfond Sverige AB, Östra Hamngatan 30-34, 411 09 Göteborg.

Fonden förbehåller sig rätten att avgöra om fullmakten kan godkännas, och kan komma att kräva in kompletterande underlag för att styrka fullmaktsgivarens identitet.

Digital signering

Vi accepterar även digitalt signerade fullmakter, förutsatt att signeringen uppfyller eIDAS krav på avancerade elektroniska signaturer. Tänk på att fullmakten måste innehålla samma information som en fullmakt som signeras för hand.

Fullmaktsmallar

Om du vill kan du använda dig av Fondens färdiga fullmaktsmallar. Klicka på den mall du vill använda nedan för att ladda ned den. Vilken fullmakt du ska använda beror på om du som är fullmaktsgivare är privatperson/har enskild firma eller om du driver ett företag.

Fick du svar på din fråga?