close

Workshop om miljöanpassning på internationell dammsäkerhetskonferens

24 juli, 2023

Under juni hölls den årliga internationella dammsäkerhetskonferensen ICOLD-CIGB Annual meeting i Göteborg. Fondens projektledare Joakim Thanke Wiberg faciliterade under konferensen en workshop på temat miljöanpassningar med bibehållen dammsäkerhet.

Workshopen var mycket uppskattad, med cirka 40 deltagare från omkring 15 olika länder. Det blev flera intressanta diskussioner, särskilt kring de tekniska riskerna som kan uppstå när stora betong- och fyllningsdammar ska miljöanpassas.

Materialet som visades under workshopen och en sammanställning av resultaten finns att ladda ner här.

Joakim tackar deltagarna efter en intensiv förmiddag med intressanta diskussioner på ICOLD-konferensen.