close

Vattenkraftens Miljöfond öppnar för finansiering av miljöåtgärder

1 februari, 2019

Idag öppnar Vattenkraftens Miljöfond Sverige AB för de första vattenkraftägarna att ansöka om finansiering för miljöåtgärder. Bakom fonden står åtta vattenkraftföretag som tillsammans satsar 10 miljarder kronor under en 20-årsperiod för att förbättra vattenmiljön i de svenska vattenkraftverken.

Huvudsyftet med Miljöfonden är att finansiera de vattenkraftsverksamheter som ingår i den nationella planen för att uppnå moderna miljövillkor. Regeringen kommer att ta beslut om denna plan i slutet av 2019. Där kommer det att framgå när respektive vattenverksamhet ska prövas i domstol och ansökningar om finansiering kan skickas in till Miljöfonden 2-3 år före det år då prövningen ska ske. Miljöfonden erbjuder ersättning för eventuella utredningar, domstolsprocessen, genomförande av miljöåtgärder samt eventuella produktionsförluster.

Inledningsvis öppnar Miljöfonden för verksamhetsutövare som fått ett föreläggande om att söka tillstånd och inlett prövning i domstol tidigast 1 december 2015. Dessa är välkomna att ansöka om finansiering från och med 1 februari 2019.