close

Välbesökt seminarium om vattenkraftens omprövning

7 februari, 2022

Den tredje februari, två dagar efter att första omgången prövningsgrupper hade lämnat in sina ansökningar till mark-och miljödomstolarna, arrangerade Energiforsk ett välbesökt webbinarium om vattenkraftens omprövning.

Det digitala seminariet byggde på två färska rapporter från Vattenkraftens miljöforskningsprogram; Natura 2000 vid omprövning av vattenkraft och Regelverket för undantaget mindre stränga krav inom vattenförvaltningen. Både Natura 2000 och mindre stränga krav är områden som kommer att vara centrala i många av de kommande prövningarna, och den nya kunskapen kommer kunna hjälpa till i nödvändiga avvägningar.

Även vi på Fonden fick dela med oss av våra erfarenheter inför de första prövningarna och passade då på att tacka alla inblandade för ett mycket gott arbete.

Anna Jivén, VD på Vattenkraftens Miljöfond, betonade särskilt vikten av att få gemensam modellering på plats för att kunna styra mot riktvärdet om max 1,5 TWh negativ påverkan på kraftproduktion, och efterlyste en metodik för att förankra kunskap från samverkansfasen in i normsättningen.

Fonden framförde även ett önskemål om att en liknande dag anordnas årligen för att följa upp arbetet med NAP. Dels för att vi ser ett stort behov av fortsatt dialog mellan dem som på olika vis arbetar med omprövningarna, dels för att seminariet lockade många åhörare och var väldigt intressant!