close
Fonden • 26 februari, 2023

Vårens examensarbeten

Vårterminen 2023 stöttar Fonden två examensarbeten inom kostnadseffektiva miljöanpassningar av vattenkraftverk. De två KTH-studenterna Michelle och Melina ska fördjupa sig inom biotopvårdande åtgärder i naturfåror respektive naturlika fiskvägar, under handledning av Fondens projektledare Joakim.