close
Nationella planen • 20 mars, 2024

Förslag från regeringen om förlängd NAP-paus för verksamheter med prövningstid 2024,0

Den 15 mars föreslog regeringen att ansökningsdatumet i nationella planen för verksamheter med nuvarande prövningstid 2024 april ska flyttas fram med ytterligare två månader. Det innebär att de verksamheter som skulle skickat in sin ansökan om omprövning till domstol senast den 1 april istället föreslås få prövningstid och senaste datum för inlämning den 1 juni 2024. 

Övriga prövningstider och dess prövningsgrupper påverkas inte utan föreslås ligga fast. 

Förslaget är ännu inte beslutat, men förväntas tas av regeringen den 27 mars.

+ nästa