close

Rapport från platsbesök i Västra Götaland

16 april, 2021

Nu har Fondens projektledare besökt (nästan) samtliga anläggningar i Rolfsån och Örekilsälven, och tackar för fina guidade turer av alla engagerade verksamhetsutövare.

Anläggningen Strömma kvarn i Rolfsån. På bilden syns det nyligen invigda omlöpet och den vackra kraftstationsbyggnaden från nedströmssidan.

Just platsbesöken är viktiga för projektledarnas förståelse för de utmaningar och möjligheter som finns vid respektive anläggning, och gör att vi kan ge dig som verksamhetsutövare så bra stöd som möjligt under processens gång. I vissa fall har projektledarna möjlighet att besöka anläggningarna i samband med Länsstyrelsernas första samverkansmöten. I andra fall sker det i samband med Fondens dialogmöten som hålls med respektive verksamhetsutövare, eller så ber vi om renodlade studiebesök vid ett senare tillfälle.

Fondens projektledare i Västra Götaland, Joakim och Johanna, tackar för de trevliga besöken i Rolfsån och Örekilsälven för den här gången och ser fram emot den fortsatta samverkansprocessen!

Bilden är tagen nedströms ett av kraftverken i Rolfsån under samverkansmötet i november, vilket förklarar de fina höstfärgerna.