close

Ny version av Ersättningsguiden

7 september, 2022

Du som fått din anläggning antagen till Fonden hittar i Ersättningsguiden mer information om vad du måste göra för att få ersättning för dina kostnader i samband med miljöanpassningen av din verksamhet.

Bland annat vad du som verksamhetsutövare behöver tänka på när du väljer leverantörer (t.ex. jurister, konsulter, entreprenörer) till arbete som ska utföras i samband med prövning och genomförande av åtgärder för moderna miljövillkor vid din vattenverksamhet, vilket underlag som du behöver lämna in när du ansöker om ersättning, och vilken typ av kostnader i projektets olika faser som du kan få ersättning för.

I den uppdaterade versionen av Ersättningsguiden har vi bland annat förtydligat vilka kostnader i samband med domstolsprövningen som är ersättningsgilla och tagit med mer information om vilka kostnader som ersätts i genomförandefasen.

Du hittar Ersättningsguiden som PDF-version här.