close

Leverantörsseminarium och presentation av vårens examensarbeten

9 juni, 2023

Under vårterminen har Fonden stöttat två examensarbetare från KTH. De har skrivit om högst relevanta frågeställningar inom den nationella planen för omprövning av vattenkraft; ekologiska flöden respektive parametrisk fiskvägsdesign.

Nu är det dags för dem att slutredovisa sina arbeten hos Fonden och vi vill gärna bjuda in er som är leverantörer inom miljö och teknik till att ta del av deras arbeten.

I samband med presentationen kommer Fonden att dela med sig senaste nytt kring status i prövningarna och be om deltagarnas tankar och idéer kring vad Fonden kan göra för att underlätta branschens kompetensförsörjning.

Välkomna!

Vill du delta på seminariet?

Datum: 19 juni
Tid: kl 15-16
Plats: Digitalt via Teams

Leverantörer inom miljö- och teknikområdet kan anmäla sig genom att skicka ett mail till joakim.t.wiberg@vattenkraftensmiljofond.se.