close

Invigning av flodpärlmusslans infocenter i Skinnskatteberg

17 september, 2021

En solig dag i slutet av augusti hade Fonden nöjet att vara med och inviga ett informationscenter och fältlaboratorium för flodpärlmussla på SLU Skogmästarskolan. Centret är ett samarbete mellan Länsstyrelsen Västmanland, SLU Skogsmästarskolan, Skinnskattebergs kommun, Mälarenergi, Sveaskog och Mellanskog.

Vid invigningsceremonin talade Västmanlands landshövding Minoo Akhtarzand, Mälarenergis styrelseordförande Carin Lidman och Fondens projektledare Sara Grettve.  

Carina Sándor från SLU Skogsmästarskolan, Västmanlands landshövding Minoo Akhtarzand, och Sara Grettve från Fonden.

”Jag berättade om den nationella planen för omprövning av vattenkraft och Fondens uppdrag. Nu när nationella planen genomförs kommer det behövas kunskap och bra underlag för att se till att hitta rätt åtgärder på rätt plats för så positiv miljöeffekt som möjligt. Därför är det roligt att få vara med vid invigningen av en forskningssatsning för flodpärlmusslan.” berättar Sara.

Under dagen fick Fondens projektledare Sara och Carolina besöka fältlaboratoriet och höra mer om hur man arbetar med flodpärlmusslan och Hedströmsöringen. Dessutom bjöds på en premiärvisning av informationsfilmen Kraften från Mälardalen vilken handlar om Mälarenergis vattenkraft.

För mer information och för att se filmen, se Mälarenergis nyhet om invigningen.