close

Fyra nya medarbetare till Fonden

15 november, 2021

Under hösten har Fonden fått förstärkning i form av tre nya projektledare – Carolina Dolff, Josef Henschel och Åsa Lindbom. Nu i november har teamet äntligen blivit fulltaligt då även Hanna Lundkvist anslutit.

Fondens nya projektledare Hanna, Carolina, Åsa och Josef vid Säveån.

Carolina har i mer än 10 år arbetat med projekt- och processledning för projekt inom hållbar energianvändning, smarta elnät och stadsutveckling. Josef är nationalekonom och miljövetare med erfarenhet inom hållbarhets- och klimatkommunikation.

Från konsultbranschen har vi rekryterat Åsa som är specialist inom tillståndsfrågor enligt miljöbalken och har erfarenhet av strategisk rådgivning i miljö- och hållbarhetsarbete. Hanna är civilingenjör inom väg- och vattenbyggnad och har tidigare arbetat med järnvägsunderhåll på Trafikverket som projektledare för utredningar, fältundersökningar och entreprenad.

Vi hälsar våra nya kollegor varmt välkomna!