close

Full fart på Fonden!

13 oktober, 2022

Hösten är här, vilket innebär en intensiv arbetsperiod på Fonden. Under september och oktober månad är våra kalendrar fulla med platsbesök, konferenser och framdrift i de projekt som Fonden finansierar. Här kommer några höjdpunkter från de senaste veckorna.

Vattendagarna i Karlstad

I början av oktober arrangerade Limnologerna sin årliga konferens Vattendagarna, som i år ägde rum i Karlstad. Fonden var på plats, dels för att ta del av många spännande seminarier, dels för en egen programpunkt där vår VD Anna berättade om Fonden och arbetet med att finansiera omprövningarna av den svenska vattenkraften.

”Det är fantastiskt roligt att se hur mycket ny kunskap som hinner komma fram på bara ett år, sedan den senaste konferensen. Framför allt gläder jag mig åt att det finns så många unga och drivna forskare verksamma inom området. De kommer behövas för att de kommande prövningarna och miljöanpassningarna ska bli så bra som möjligt.” berättar Anna.

Fondens VD Anna Jivén höll ett föredrag om finansieringen av omprövningen av den svenska vattenkraften under Vattendagarna i Karlstad.

Platsbesök och möten med verksamhetsutövare

Fondens projektledare har varit ute på ett flertal platsbesök runt om i landet. Bland annat har vi besökt anläggningar i Nedre Gullspångsälven, Öreälven, Moälven, Delångersån och Bodån. I Kalmar har det första samverkansmötet för Alsterån ägt rum, på vilket Fonden medverkade och svarade på frågor från verksamhetsutövarna som nu kan anmäla sig till Fonden inför att deras ansökningar ska lämnas in till mark- och miljödomstolen i september 2025. Vi har även hållit föredrag på ett NAP-seminarium i Lycksele som anordnades av Vattenråd 10 (Umeälven och Vindelälven) och 11 (Öreälven och Lögdeälven).

Vacker arkitektur och färgsättning i Ljuså Kraftstation, Bodån.
Fondens projektledare Josef och Joakim vid Storforsen i Öreälven.
I Delångersån vid Lundströmmens kraftverk finns en iögonfallande valvdamm och en vacker gammal brandstation.

Elfiske i Ljungan

I fint septemberväder gästade Fonden ett elfiske vid Allstaforsen i Ljungan. Fiskeutredningsgruppen vid Länsstyrelsen i Västernorrlands län utför varje år elfiske på olika platser i Ljungan för att bevaka fiskbestånden i älven. Under dagen fick man upp både elritsa, stensimpa, lax, öring, lake och en liten abborre!

Elfiske syftar till att inventera förekomsten av olika fiskarter i ett vattendrag eller på en specifik plats.
Två fina exemplar av lake under elfisket i Ljungan.

Svensk Vattenkraftcentrums FoU-dagar

Temat för Svenskt Vattenkraftscentrums årliga FoU-dagar var ”Vattenkraften i framtidens energisystem”. Fokus låg på centrumets två forskningsområden; vattenbyggnad och turbiner/generatorer. Även ett studiebesök på Lilla Edets kraftstation stod på programmet. Höjdpunkten ur Fondens perspektiv var föreläsningarna om SVCs nya forskningsområde miljö och samhälle. Inom detta hoppas vi att mycket kunskap som är till nytta i NAP-processen ska komma fram.

Studiebesök, Rydöbruk

Fondens projektledare har även varit på studiebesök hos Statkraft i samband med utrivningen av två regleringsdammar i Nissan. Dammarna har tidigare nyttjats för att reglera elproduktionen i Rydö kraftverk som lades ned 1992. Utöver själva dammutrivningarna har man även fyllt igen en nästan en och en halv kilometer lång gammal intagskanal och öppnat upp för en tidigare sidofåra så att den återfår sin naturliga väg genom landskapet.

Fonden på studiebesök vid Rydöbruk, Nissan i samband med utrivning av två dammar.