Vattenkraftens Miljöfond

Pilotprojektet i Ljungan fortskrider

2020-09-01

Inför genomförandet av den nationella planen för vattenkraft bedrivs ett pilotprojekt i älven Ljungan. Projektet syftar till att testa format och metoder som kan användas i den regionala samverkansprocessen. Projektet drivs av Länsstyrelserna i Jämtland och Västerbottens län, Vattenregleringsföretagen, verksamhetsutövare i Ljungan samt Vattenkraftens Miljöfond.

Fredagen den 28 augusti hölls ett möte för de externa parter som är intresserade av att följa pilotprojektet som nu bedrivs i Ljungan. Deltagande på mötet var representanter för många olika länsstyrelser, civilsamhället, intresseorganisationer och samarbetsorganisationer, såsom lokala vattenråd. 

– På mötet berättade vi om hur arbetet inom projektet har bedrivits så här långt. Vi har delat in deltagarna i arbetsgrupper med olika fokus, vilket har varit ett framgångsrikt koncept för att få ut så mycket kompetens som möjligt från både myndigheter och kraftbolag, berättar Elisabeth Undén från Vattenkraftens Miljöfond, som är en av tre projektledare för Ljungan.

Samverkansprocessen som varje prövningsgrupp ska genomgå diskuterades också på mötet, bland annat med fokus på tidsåtgången och hur processen kommer att fungera framöver. Pilotprojektet i Ljungan går in i en ny fas under hösten. Då ska arbetet med att ta fram scenerier för vilka åtgärder som kan vara lämpliga att genomföra i Ljungans huvudavrinningsområde påbörjas.

– Framgångsfaktorer i projektet har hittills varit att jobba tillsammans, med ett inlyssnande förhållningssätt, att vara flexibla och att avsätta tillräckligt med tid inom de deltagande organisationerna, säger Elisabeth Undén.

Kontakta oss

Kontakta oss om du vill ha mer information!

info@vattenkraftensmiljofond.se
Växel: 031-320 44 99

Anna Jivén, VD

anna.jiven@vattenkraftensmiljofond.se
Telefon: 070-244 20 02

Elisabeth Undén, Projektledare

elisabeth.unden@vattenkraftensmiljofond.se
Telefon: 072-515 38 57

Ola Ylikiiskilä, Projektledare

ola.ylikiiskila@vattenkraftensmiljofond.se
Telefon: 079-100 44 43

Johanna Jellinek, Projektledare

johanna.jellinek@vattenkraftensmiljofond.se
Telefon: 079-100 64 04

Joakim Thanke Wiberg, Projektledare

joakim.t.wiberg@vattenkraftensmiljofond.se
Telefon: 079-100 33 61

Stéphanie Nicolin, Projektledare

stephanie.nicolin@vattenkraftensmiljofond.se
Telefon: 072-718 22 68

Claes Hedenström, Projektledare retroaktiva fall och pilotprojekt

claes.hedenstrom@vattenkraftensmiljofond.se
Telefon: 070-695 29 58

Maja Tössberg, Verksamhetsutvecklare

maja.tossberg@vattenkraftensmiljofond.se
Telefon: 079-100 22 56

Vattenkraftens Miljöfond Sverige AB

Östra Hamngatan 30-34, 41109 Göteborg
Organisationsnummer: 559172-3407