Vattenkraftens Miljöfond

Förtydliganden kring kostnader som ersätts av Fonden

2020-07-02

Vi har förtydligat vilka kostnader som Fonden ersätter i dokumentet “Vad krävs för att få ersättning från Fonden?”.
Detta ersätter det tidigare dokumentet “Krav på leverantörer och utbetalningsunderlag” och finns att ladda ner här.

Kontakta oss

Kontakta oss om du vill ha mer information!

info@vattenkraftensmiljofond.se
Växel: 031-320 44 99

Anna Jivén, VD

anna.jiven@vattenkraftensmiljofond.se
Telefon: 0702-442002

Elisabeth Undén, Projektledare

elisabeth.unden@vattenkraftensmiljofond.se
Telefon: 072-5153857

Ola Ylikiiskilä, Projektledare

ola.ylikiiskila@vattenkraftensmiljofond.se
Telefon: 079-1004443

Johanna Jellinek, Projektledare

johanna.jellinek@vattenkraftensmiljofond.se
Telefon: 079-1006404

Claes Hedenström, Projektledare retroaktiva fall och pilotprojekt

claes.hedenstrom@vattenkraftensmiljofond.se
Telefon: 070-6952958

Maja Tössberg, Verksamhetsutvecklare

maja.tossberg@vattenkraftensmiljofond.se
Telefon: 079-1002256

Vattenkraftens Miljöfond Sverige AB

Östra Hamngatan 30-34, 41109 Göteborg
Organisationsnummer: 559172-3407