Vattenkraftens Miljöfond

Krav på upphandlingar och utbetalningsunderlag

2020-04-23

För att underlätta för dig som avser att ansöka om medel från Vattenkraftens Miljöfond har vi tagit fram ett dokument som beskriver:

  • Vad du behöver tänka på när du handlar upp leverantörer inför din prövning eller för genomförandet av miljöåtgärder (t.ex. jurister, konsulter, och entreprenad) och vilka krav du ska ställa på dem.
  • Vilka underlag som du behöver tillhandahålla när du söker ersättning från Fonden.
  • Vilka kostnader som Fonden ersätter, samt exempel på kostnader som inte ersätts.

Dokumentet är ett komplement till de regler som framgår av Allmänna Villkor.

Klicka här för att komma till sidan för verktyg och instruktioner där du kan ladda ner dokumentet.

Har du frågor eller funderingar kring dokumentets innehåll är du välkommen att kontakta din projektledare, eller mejla oss på info@vattenkraftensmiljofond.se.

 

 

Kontakta oss

Kontakta oss om du vill ha mer information!

info@vattenkraftensmiljofond.se
Växel: 031-320 44 99

Anna Jivén, VD

anna.jiven@vattenkraftensmiljofond.se
Telefon: 070-244 20 02

Elisabeth Undén, Projektledare

elisabeth.unden@vattenkraftensmiljofond.se
Telefon: 072-515 38 57

Ola Ylikiiskilä, Projektledare

ola.ylikiiskila@vattenkraftensmiljofond.se
Telefon: 079-100 44 43

Johanna Jellinek, Projektledare

johanna.jellinek@vattenkraftensmiljofond.se
Telefon: 079-100 64 04

Joakim Thanke Wiberg, Projektledare

joakim.t.wiberg@vattenkraftensmiljofond.se
Telefon: 079-100 33 61

Stéphanie Nicolin, Projektledare

stephanie.nicolin@vattenkraftensmiljofond.se
Telefon: 072-718 22 68

Claes Hedenström, Projektledare retroaktiva fall och pilotprojekt

claes.hedenstrom@vattenkraftensmiljofond.se
Telefon: 070-695 29 58

Maja Tössberg, Verksamhetsutvecklare

maja.tossberg@vattenkraftensmiljofond.se
Telefon: 079-100 22 56

Vattenkraftens Miljöfond Sverige AB

Östra Hamngatan 30-34, 41109 Göteborg
Organisationsnummer: 559172-3407