Vattenkraftens Miljöfond

Modeller för beräkning och värdering av produktionsförluster

2020-04-08

Vi lanserar nu den första versionen av Fondens beräkningsmodell för produktionsförluster, samt värderingsmodellen för dessa förluster.

Beräkningsmodellen för produktionsförluster kallas för BEPPE_2 och används för att beräkna produktionsförluster baserat på flödesdata per dygn. För kraftverk där timvärden finns tillgängliga ska modellen BEPPE_1 istället användas. Denna modellen är ännu inte färdigställd och kommer att lanseras senare. Till BEPPE_2 finns ett dokument som beskriver hur beräkningen görs. Instruktioner för hur beräkningsmodellen ska fyllas i finns i själva beräkningsmodellen.

Värderingsmodellen för produktionsförluster kallas för SNURRAN och är tillämplig på alla typer av vattenkraftverk. För SNURRAN finns det dels ett dokument som beskriver modellens antaganden och ingående paramterar, och dels en instruktionsmanual för hur SNURRAN ska fyllas i.

Klicka här för att komma till sidan där modellerna kan laddas ner. Notera att själva modellerna laddas ner som komprimerade .zip-filer vilka måste packas upp innan de kan användas.

Modellerna är byggda i Microsoft Excel och kräver därför att du har denna programvara installerad på din dator för att kunna använda modellerna.

Vid frågor om någon av modellerna ber vi dig maila till info@vattenkraftensmiljofond.se

Kontakta oss

Kontakta oss om du vill ha mer information!

info@vattenkraftensmiljofond.se
Växel: 031-320 44 99

Anna Jivén, VD

anna.jiven@vattenkraftensmiljofond.se
Telefon: 070-244 20 02

Elisabeth Undén, Projektledare

elisabeth.unden@vattenkraftensmiljofond.se
Telefon: 072-515 38 57

Ola Ylikiiskilä, Projektledare

ola.ylikiiskila@vattenkraftensmiljofond.se
Telefon: 079-100 44 43

Johanna Jellinek, Projektledare

johanna.jellinek@vattenkraftensmiljofond.se
Telefon: 079-100 64 04

Joakim Thanke Wiberg, Projektledare

joakim.t.wiberg@vattenkraftensmiljofond.se
Telefon: 079-100 33 61

Stéphanie Nicolin, Projektledare

stephanie.nicolin@vattenkraftensmiljofond.se
Telefon: 072-718 22 68

Claes Hedenström, Projektledare retroaktiva fall och pilotprojekt

claes.hedenstrom@vattenkraftensmiljofond.se
Telefon: 070-695 29 58

Maja Tössberg, Verksamhetsutvecklare

maja.tossberg@vattenkraftensmiljofond.se
Telefon: 079-100 22 56

Vattenkraftens Miljöfond Sverige AB

Östra Hamngatan 30-34, 41109 Göteborg
Organisationsnummer: 559172-3407